Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzgowie, ul. Plac Stuczyńskich 5,62-586 Rzgów